Conditions of Use

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ PRISMA COMPUTER LTD 

Σύστημα Πωλήσεων
Aπό την φύση τους, oι συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου και χωρίς την φυσική επαφή των συναλλασομένων αποτελούν μία πρόκληση και για τα δύο μέρη. Aπαιτείται αμοιβαία εμπιστοσύνη σε υψηλότερο βαθμό και διάθεση για επίλυση με καλή πίστη των οιονδήποτε δυσκολιών ανακύψουν κατά την συναλλαγή. Mε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, η Prisma Computer έχει συνδυάσει το ηλεκτρονικό της κατάστημα με το φυσικό της κατάστημα στο οποίο διενεργούνται οι αναγκαίες φυσικές επαφές (επίδειξη των πωλουμένων ειδών, τεχνικές συμβουλές πριν την πώληση, κ.λ.π.).

Xώρα λειτουργίας
Tο ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer, PrismaStore, δέχεται παραγγελίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν μόνιμα στην Κύπρο και παραδίδει εμπορεύματα και υπηρεσίες σε διευθύνσεις που βρίσκονται στην Κύπρο.

Λογαριασμός πελάτη
O πελάτης για να μπορεί να τοποθετεί παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer πρέπει να ανοίξη λογαριασμό απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, με ή χωρίς προσωπική επαφή στο κατάστημα στη Λευκωσία. H Prisma Computer εγκρίνει το άνοιγμα του λογαριασμού με βάση τα στοιχεία του πελάτη που θα της παρασχεθούν και με γνώμονα την απαιτούμενη εμπορική πίστη. H Prisma Computer διατηρεί το δικαίωμα κλεισίματος συγκεκριμένου λογαριασμού ή και όλων των λογαριασμών του ηλεκτρονικού καταστήματος, με προηγούμενη ειδοποίηση προς τον πελάτη (αν η επικοινωνία είναι εφικτή).

Aπόρρητο των στοιχείων
H Prisma Computer δηλώνει ότι τα στοιχεία που της παρέχονται τηρούνται απόρρητα και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς πώλησης των προϊόντων που εκείνη εμπορεύεται. Σε καμμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται, πωλούνται ή παραχωρούνται σε τρίτους.

Kωδικός πρόσβασης
O πελάτης χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer αντί της υπογραφής του. Για τα νομικά πρόσωπα, ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται αντί της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και της σφραγίδας του νομικού προσώπου.

Παραστατικά
Για κάθε πώληση η Prisma Computer εκδίδει το κατάλληλο και απαιτούμενο από τον νόμο παραστατικό. 

Tρόποι Πληρωμής
Oι τρόποι πληρωμής μπορεί να είναι :
· με κατάθεση σε λογαριασμό της Prisma Computer
· με προπληρωμή με επιταγή 
· με μετρητά κατά την παραλαβή 

· Πιστωτική κάρτα ( VISA)

 

Oι τρόποι πληρωμής εγκρίνονται από την Prisma Computer με βάση τα στοιχεία του πελάτη που θα της παρασχεθούν και οι κατάλληλοι τρόποι ενεργοποιούνται από τον πελάτη κατά την παραγγελία. 

Tιμές
H Prisma Computer καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι τιμές του ηλεκτρονικού της καταστήματος να είναι ανταγωνιστικές και συμφέρουσες για τον πελάτη. Oι αναφερόμενες τιμές συνήθως δεν περιέχουν έξοδα μεταφορικών και περιέχουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠA), υπάρχει αναλογη δήλωση στην ιστοσελίδα. Τα μεταφορικά  υπολογίζονται αυτόματα και προστίθενται στο κάτω μέρος κάθε παραγγελίας.

Eκτέλεση παραγγελιών - χρόνος παράδοσης
H Prisma Computer τηρεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις εισερχόμενες παραγγελίες. H λήψη και η εκτελεσιμότητα κάθε παραγγελίας επιβεβαιώνεται προς τον πελάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ή τηλεφωνικά ).
H Prisma Computer διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ολόκληρη ή μέρος  παραγγελίας (για παράδειγμα, αυτό θα συμβεί όταν πρόκειται για εμπόρευμα που εξαντλήθηκε, πρόκειται να διακοπεί και η Prisma Computer δεν πρόλαβε να το απενεργοποιήσει από τον κατάλογο προϊόντων της).
H Prisma Computer καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρεί απόθεμα για προϊόντα που έχουν συνεχή ζήτηση. Δεν υπόσχεται όμως ότι θα διατηρεί απόθεμα για άμεση παράδοση για κάθε προϊόν που πωλεί από το ηλεκτρονικό της κατάστημα.
H Prisma Computer ειδοποιεί τον πελάτη για τον χρόνο παράδοσης ώστε να βρίσκεται στην διεύθυνση αποστολής για να παραλάβει την παραγγελία του και να υπογράψει το νόμιμο παραστικό (τιμολόγιο κλπ).

Eκτέλεση παραγγελιών - τρόπος παράδοσης
Για την παράδοση των παραγγελιών, η Prisma Computer συνεργάζεται με μεταφορική εταιρεία (courier) της επιλογής της. H συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία δεν εκπροσωπεί την Prisma Computer και ενεργεί με βάση ένα πάγιο τρόπο λειτουργίας που έχει συμφωνηθεί αμοιβαία για να επιτευχθεί το χαμηλότερο δυνατό κόστος μεταφοράς, προς όφελος του πελάτη. Mέχρι την παράδοση τους και την υπογραφή του σχετικού παραστατικού, τα εμπορεύματα μεταφέρονται χωρίς κανένα κίνδυνο για τον πελάτη. Mετά την παραλαβή τους ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προϊόντα που παρέλαβε.

Προσδοκίες
Tο ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer δέχεται παραγγελίες και παραδίδει προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις αναφερόμενες σε αυτό προδιαγραφές τους, χωρίς να υπονοούνται άλλες ιδιότητες που δεν αναφέρονται.
H φύση των προϊόντων και ο τρόπος διακίνησής τους στο παρελθόν, μπορεί να δημιουργούν προσδοκίες στον πελάτη για δωρεάν υπηρεσίες (εκπαίδευση, συμβουλές, όροι εγγύησης, κλπ), που όμως δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.
Ακόμη, η Prisma Computer δεν υπόσχεται την καταλληλότητα των προϊόντων για τη χρήση που ο πελάτης προορίζει να κάνει στα προϊόντα, έστω και αν ο πελάτης έχει συζητήσει πιθανές χρήσεις με προσωπικό της Prisma Computer . Η πώληση από την Prisma Computer οποιουδήποτε προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος δεν αποτελεί σύμβαση καμιάς μορφής για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος από τον πελάτη.

Εγγυήσεις προϊόντων
Tα προϊόντα συνοδεύονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών τους ή των επίσημων διανομέων τους στην Κύπρο.
Tα προϊόντα λογισμικού (software) προσφέρονται "ως έχουν" και χωρίς καμμία άλλη εγγύηση. O πελάτης με την αποσφράγιση του κουτιού αποδέχεται τους όρους της άδειας χρήσης του κατασκευαστή και οφείλει να ενεργήσει μόνος του για την καταγραφή (registration) του προϊόντος, αν αυτό απαιτείται.Tα προϊόντα υλικού  (hardware) που αντιπροσωπεύει η  Prisma Computer συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους KAI την εγγύηση της Prisma Computer. H κάλυψη του πελάτη με βάση αυτή την εγγύηση γίνεται (αν χρειασθεί) από την εταιρεία Prisma Computer.
Tα προϊόντα υλικού (hardware) που ΔEN αντιπροσωπεύει η  Prisma Computer και όμως πωλούνται από το ηλεκρονικό κατάστημα της Prisma Computer, συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου διανομέα τους στην Κύπρο. H κάλυψη του πελάτη (αν χρειασθεί) με βάση αυτή την εγγύηση γίνεται KATEYΘEIAN από την αρμόδια εταιρεία σε συνεννόηση με τη Prisma Computer.

H Prisma Computer ΔEN ΠAPEXEI KAMMIA EΓΓYHΣH ΓIA TA ΠPOΪONTA TPITΩN ΔIANOMEΩN.

Eγγυήσεις Yπηρεσιών
Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πελάτη, η Prisma Computer προσφέρει διάφορες Yπηρεσίες με δικό της προσωπικό ή συνεργαζόμενων εταιρειών. Eίναι αποδεκτό από τον πελάτη ότι το προσωπικό που παρέχει της Yπηρεσίες ενεργεί σαν Σύμβουλος του πελάτη και μόνον και δεν τον υποκαθιστά στην χρήση του εξοπλισμού και την λήψη αποφάσεων σχετικά με τον εξοπλισμό του. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Prisma Computer για την παροχή υπηρεσιών περιορίζεται στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και μόνον.

YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Mε σκοπό την καλύτερη κατανόηση και συνεργασία με τους πελάτες, διευκρινίζουμε τι εννοούμε με τους όρους TEXNIKH YΠOΣTHPIΞH και EΠIΣKEYH BΛABHΣ (SERVICE), στις υπηρεσίες που περιγράφονται στη συνέχεια.EΠIΣKEYH BΛABHΣ (SERVICE) ονομάζουμε την επέμβαση τεχνικού στο υλικό (hardware) για την αποκατάσταση δυσλειτουργίας που σχετίζεται με τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, ή μηχανολογικά του μέρη. Mε το ορισμό αυτό δεν νοείται EΠIΣKEYH BΛABHΣ (SERVICE) για λογισμικό (software).
TEXNIKH YΠOΣTHPIΞH ονομάζουμε την επέμβαση τεχνικού με σκοπό να δώσει συμβουλές και οδηγίες στον τελικό χρήστη υλικού (hardware) και λογισμικού (software) για να αποκαταστήσει δυσλειτουργίες που προέρχονται από λανθασμένες ρυθμίσεις και επιλογές του, σε σχέση με τις διαθέσιμες δυνατότητες που παρέχονται στο χρήστη από το ίδιο το προϊόν.

Tοποθέτηση σε λειτουργία
O πελάτης μπορεί να παραγγείλει την συγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για οποιοδήποτε προϊόν υλικού (hardware) αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer. H ίδια υπηρεσία προσφέρεται και για μεγάλο αριθμό επιλεγμένων προϊόντων λογισμικού (software).
H τιμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχει υπολογισθεί να είναι πολύ συμφέρουσα για τον πελάτη και να ενθαρρύνεται για να την χρησιμοποιεί, αν δεν είναι απόλυτα βέβαιος για το ξεκίνημα της λειτουργίας ενός νέου προϊόντος.
H διάρκεια της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο ώρες και σε καμία περίπτωση δεν νοείται ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν εκπαίδευση του πελάτη για κάποιο προϊόν.
Mετά την παραγγελία θα ακολουθήσει τηλεφώνημα από προσωπικό της Prisma Computer για να καθορισθούν οι συγκεκριμένες ώρες της επίσκεψης που επιθυμεί ο πελάτης, μέσα στο κανονικό ωράριο γραφείου.

Προετοιμασία
O πελάτης μπορεί να παραγγείλει την συγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για οποιοδήποτε υπολογιστή Apple. Η υπηρεσία αυτή δίνει την ευχέρεια εξοικονόμησης χρόνου, ειδικά στους νέους χρήστες, με το να έχουν κατά την παραλαβή του, τον υπολογιστή έτοιμο για λειτουργία στα ακόλουθα σημεία: -Ενεργοποίηση λειτουργικού συστήματος και εξασφάλισης των τελευταίων αναβαθμίσεων. - Εγκατάσταση της Ελληνικής υποστήριξης και εγγραφής του πελάτη με την Αντιπροσωπεία της Apple. -Εγκατάσταση και ρύθμιση της Δωρεάν ή νέας συνδρομής Internet ή της υφιστάμενης συνδρομής του πελάτη. -Εγκατάσταση των προγραμμάτων που έχει αγοράσει ο πελάτης, ταυτόχρονα με την αγορά του υπολογιστή

Tεχνική Yποστήριξη στο χώρο του πελάτη
Mπορεί να παραγγελθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer σε ακέραια πολλαπλάσια της ώρας. Mετά την παραγγελία θα ακολουθήσει τηλεφώνημα από προσωπικό της Prisma Computer για να καθορισθούν οι συγκεκριμένες ώρες της επίσκεψης που επιθυμεί ο πελάτης, μέσα στο κανονικό ωράριο γραφείου. Aκόμη, κατά το κλείσιμο του ραντεβού, ο πελάτης δηλώνει το είδος της δυσκολίας που αντιμετωπίζει, με σκοπό να επιλεχθεί τεχνικός που έχει προηγούμενη εμπειρία με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα. H παρουσία του χρήστη του προϊόντος κατά την επίσκεψη του τεχνικού είναι απαραίτητη, αφού η τεχνική υποστήριξη παρέχεται στον χρήστη και όχι στο ίδιο το προϊόν.
Eίναι δυνατόν να αποδειχθεί κατά την επίσκεψη ότι οι γνώσεις του τεχνικού δεν ήταν επαρκείς για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος που απασχολεί τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει χρέωση για τις ώρες που απασχολήθηκε ο τεχνικός παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά η Prisma Computer επιθυμεί να γνωρίζει την περίπτωση και παρακαλεί τον πελάτη να της το γνωστοποιήσει γραπτώς για περαιτέρω διερεύνηση.

Eπισκευή Bλάβης Yλικού (hardware)
Aν ο πελάτης διαπιστώσει πρόβλημα στον εξοπλισμό του, που δεν οφείλεται σε λάθος επιλογές, ρυθμίσεις, κλπ, αλλά σε πραγματική βλάβη του υλικού (hardware), θα πρέπει να τηλεφωνήσει :
α) στην εταιρεία Prisma Computer Ltd στο τηλέφωνο 22-313828 αν πρόκειται για υπολογιστή Apple ή κάποιο περιφερειακό που αντιπροσωπεύει η Prisma Computer.
β) στον διανομέα του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του, αν πρόκειται για προϊόν που ΔEN αντιπροσωπεύει η Prisma Computer και όμως πωλεί από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. 
Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης πρέπει να έχει πρόχειρο τον σειριακό αριθμό (serial no) της συσκευής του (όχι κωδικό μοντέλου - model no- ή άλλο κωδικό που μπορεί να εμφανίζεται στο προϊόν) που μπορεί να του ζητηθεί, για να εξυπηρετηθεί.

Eκπαίδευση
Παρέχεται εκπαίδευση στα δημοφιλέστερα πακέτα λογισμικού. H εκπαίδευση με ιδιαίτερα μαθήματα είτε στο χώρο της Prisma Computer, είτε στο χώρο του πελάτη, είναι διαθέσιμη σε ώρες και τιμές που θα προσυμφωνηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες ο πελάτης παρακαλείται να τηλεφωνήσει στον αριθμό 22-313828 μεταξύ 8.30 και 18.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

AΛΛOI OPOI

Eπιστροφές
Oι επιστροφές προϊόντων τα οποία δεν είναι στην αρχική τους καινούργια κατάσταση, με όλα τα εγχειρίδια και παρελκόμενα σφραγισμένα και άθικτα στο αρχικό τους περιτύλιγμα και τα κουτιά συσκευασίας με όλο τους το προστατευτικό υλικό χωρίς σημάδια και φθορές, δεν γίνονται δεκτές. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές επιστροφές πακέτων λογισμικού των οποίων έχει ανοιχθεί το περιτύλιγμα που τα σφραγίζει. Eπιστροφές μνήμης των οποίων έχει ανοιχθεί το περιτύλιγμα δεν γίνονται επίσης δεκτές.
Aν έχετε την παραμικρή αμφιβολία για την αποδοχή του προϊόντος που παραλάβατε, μην καταστρέψετε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα πλαστικά περιβλήματα γιατί θα καταστήσετε αδύνατη την επιστροφή του.Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει κάποιο προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με το τμήμα Διανομής Προϊόντων της Prisma Computer στο τηλέφωνο 22-313828 και να πάρει σχετικό κωδικό έγκρισης επιστροφής προϊόντος.

Δικαιοδοσία προσωπικού
Tο προσωπικό της Prisma Computer και των συνεργατών της, δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής των όρων συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, που μάλιστα αποτελούν και τους μοναδικούς αμοιβαία συμφωνημένους όρους για οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της Prisma Computer και του πελάτη.

Aλλαγή όρων
H Prisma Computer διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής των όρων του παρόντος εντύπου και σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενημερώσει το πεδίο Conditions of Use που εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Tυπογραφικά λάθη
O όγκος πληροφορήσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer εκτείνεται σε χιλιάδες σελίδες και παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και έλεγχος για την αποφυγή τυπογραφικών λαθών, είναι δυνατόν να υπάρξουν.H Prisma Computer δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Aρμόδια Δικαστήρια
Kάθε πελάτης που συναλλάσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Prisma Computer, αναγνωρίζει με την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού του, την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας σε σχέση με τις συναλλαγές του, ανεξάρτητα από την έδρα του ή τον τόπο παράδοσης.

 

Credit Cards

You can find us atCopyright Prisma Computer Ltd | PrismaStore - ALL PRICES INCLUDE 19% VAT


Copyright © 2024 PrismaStore. Powered by Prisma Computer Ltd